Nyhetsarkiv »

Informationsmöte om nya arbetsföreskriften AFS 2020:5

2021-05-23
Varmt välkommen till ett informationsmöte om nya arbetsföreskriften Arbetsanpassning
AFS 2020:5 som träder i kraft 1 juni 2021.

Vi kommer att presentera den nya AFS:en och prata om Hur man praktisk kan hantera arbetsanpassning. Det blir också information kring möjligheterna att få Arbetsplatsinriktat rehabstöd för insatser när ni tar hjälp från företagshälsovården.

Informationsmötet riktar sig till chefer, arbetsledare, HR och skyddsombud. 


De som deltar är: 
Sara Holmberg, företagsläkare, medicinsk rådgivare
Maria Stjernquist, ergonom/sjukgymnast/rehabkoordinator
Jenny Bild, representant från Försäkringskassan


Plats:   Teams (länk skickas efter anmälan)    
När:     Onsdag 9/6 kl 13-14 


Anmäl dig senast 7/6 till info@halsoforum.se