Våra kompetenser

Alla med en gemensam ambition att skapa:
- Friskare medarbetare på arbetsplatsen!

 
  • Företagsläkare
  • Företagssjuksköterskor
  • Företagssjukgymnaster
  • Beteendevetare/samtalsterapeuter
  • Hälsoutvecklare
  • Arbetsmiljöingenjörer
  • Psykologer
  • Läkarsekreterare