Våra tjänster

För ökad hälsa på arbetsplatsen 
arbetar vi med insatser utifrån fyra perspektiv:
- Främjande 
- Förebyggande  
- Rehabilitering
- Utbildning

Samtliga perspektiv bearbetas utifrån: 
- Individ
- Grupp
- Organisation 

Detta möjliggör en bedömning av konsekvenser och aktiva åtgärder på ett flertal nivåer. Analysen ger återkoppling om nuläget och eventuella behov för en hållbar verksamhet. 

Vårt gemensamma mål blir medverkan till att skapa goda förutsättningar för friskare medarbetare och en lönsam verksamhet.

Vi erbjuder alltid en kontinuitet och ett bemötande av ett professionellt team i kontakten med oss.