Våra kunder är viktigast

Getinge disinfection

I augusti 2009 införde vi Hälsoforums nya sjukanmälningssystem, SICKAN. Det innebär att den anställde ringer direkt till Hälsoforum och gör sin sjukanmälan. Informationen skickas därefter till rätt personer på Getinge och den anställde erbjuds direkt kvalificerad sjukvårdsrådgivning. Efter bara 6 månader kan vi avläsa ett positivt resultat och en nedgång av antalet sjukskrivningar.

Mona Ottosson, Getinge Disinfection AB

 
Willo maskinaktiebolag

Vi har mycket positiva erfarenheter av bl a arbetsmiljöenkäter som vi använder på ett konstruktivt sätt i vårt förbättringsarbete. Vi upplever alltid snabb och professionell service på rätt nivå och till mycket rimliga kostnader. Dessutom välkomnar vi också möjligheten till helhetsgrepp genom att kunna utnyttja Växjöhälsans vårdcentral.

Bengt Swanström, Willo Maskinaktiebolag AB

 
Abetong

För oss var det viktigt att hitta en engagerad och långsiktig företagshälsovård som genom sitt sätt att arbeta snabbt kunde sätta sig in i vår bransch och förstå vår miljö och de moment som vi sysslar dagligen med. Förutom att vår företagssköterska gör årliga hälsokontroller använder vi oss av Hälsoforums sjukanmälningssystem, Sickan. Vi kunde tidigt avläsa ett positivt resultat och en nedgång av antalet sjukskrivningar. 

Mattias Nilsson, Abetong AB