Nyhetsarkiv »

Ny Arbetsmiljöingenjör på Hälsoforum

2019-01-25

Arbetsmiljöingenjör Magnus Svensson är ny medarbetare på Hälsoforum i Växjö.
Magnus delar sin tjänst mellan Hälsoforum och företagshälsovården HVC i Ljungby.


– Det känns jättebra att vara på plats och jag ser fram emot att även lära känna företagen i den här delen av regionen, säger Magnus Svensson.

– Som arbetsmiljöingenjör är jag i regel mer behövd än man inser. Företagen har goda intensioner men riskanalyser är en del i möjligheten att skapa ännu bättre arbetsmiljö. Den tekniska arbetsmiljön, där det till exempel kan handla om att identifiera och mäta luftkvalitén, buller, klimat eller ljus, är ett brett område. Undersökningar av eventuell problematik leder inte sällan till samarbete även med våra övriga kollegor, till exempel läkare, företagssköterska och/eller beteendevetare. Speciellt vid belastningsergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö.
– Uppdragsgivaren kan vara inom industrin, skolor och kommunalverksamhet. I de bästa av världar är vi på plats för att bland annat förebygga, uppmärksamma nyttan av undersökningen och för att lyfta fram syftet, hur och vad vi kan göra. Därefter beställer vi rätt utrustning och genomför mätningen. Beroende på resultaten gör vi en åtgärdsplan. Allt är inte vad det verkar vara samtidigt som dold problematik kan spåras.
 – Mitt arbete är fantastiskt intressant och ombytligt. Varje dag stiger jag in i en ny värld med nya uppdrag, infallsvinklar, produktionsmiljöer och människor. Eftersom jag har en lång bakgrund inom produktion och som huvudskyddsombud vill jag gärna lyfta fram budskapet: ”Att använda oss arbetsmiljöingenjörer som förebyggande, inte som brandsläckare”.