Nyhetsarkiv »

SICKAN - Uppdatering ang GDPR – kundinformation till Hälsoforums kunder

2018-05-24

Att skicka mail med personuppgifter är inte möjligt enligt den nya lagstiftningen.  Bäst är när ni vill ändra eller lägga till uppgifter i Sickan-systemet att gå in under ”Administration” i portalen och göra ändringarna.

Miljödata arbetar med att vi via portalen ska kunna ladda upp dokument (excel) i Sickan som sedan Miljödata kan använda för uppdatering, och med detta kommer vi på ett säkert sätt kunna överföra uppgifter till Sickan.

OBS Uppdatering sker måndag 28/5 mellan kl 15.00–17.00 - det går under denna tid inte att frånvaro- eller närvaroanmäla sig! 

Läs mer i Uppdaterad manual Sickanportal...

 

Ändring av automatmail från Sickan

De automat-mail som skickas från Sickan när någon är sjuk, hemma för VAB eller annan oplanerad frånvaro, har tidigare angivit orsaken till frånvaron, de mailen är nu ändrade och ersatts med ”….har anmält sig frånvarande”. Namn och ev. anställningsnummer - finns kvar tillsammans med tidsuppgifterna.

Automat-mail vid närvaro (tidigare friskanmälan) kommer att ersättas med ”närvaroanmälan”.

 

Ändring av samtals e-post från våra sköterskor 

Samtals e-post som skickas efter kontakt med medarbetaren kommer i stort att se ut som tidigare, med undantag att vi kommer att använda frånvaro och närvaro istället för sjuk/frisk. Den sjukdomsorsak som tidigare varit med i det första mailet från sköterskan kommer inte vara med i mailet utan finns istället i portalen.

 

Vad vi kan bedöma påverkas inte någon av grundfunktionerna med Sickan, informationen om frånvaro/närvaro kommer fungera som tidigare men de kompletta uppgifterna kommer mer att samlas i portalen.