Nyhetsarkiv »

Viktig information & trevlig nyhet

2019-01-15

Allra först vill vi tacka för förtroendet att vara er samarbetspart i och omkring det viktiga arbetet med Er organisations arbetsmiljöarbete, hälsovård och framför allt de förebyggande insatserna, på alla plan.  
På Hälsoforum i Växjö och HVC i Ljungby arbetar vi ständigt för att kunna möjliggöra en likriktning av våra tjänster så att du som kund ska känna igen dig och erbjudas ett likvärdigt tjänsteutbud i hela Kronobergs län. 
Vi arbetar för en förenkling, samordning och modernisering av så väl de tjänster som 
efterfrågas som rådande goda relationer och affärsförhållanden.


PRISER OCH TJÄNSTER
Prisnivån på företagstjänsterna kommer fortsatt att justeras årligen. Som ett led i vidareutvecklingen av förändrat innehåll och utförandet av tjänster kommer vissa därmed att gå ner i pris och några kommer samtidigt att öka. Grundserviceavgiften kommer under överskådlig tid inte att förändras. I en tät dialog kommer våra tidigare så kallade fullserviceavtal att fasas ut fram till år 2021. Våra förhoppningar är att hitta bästa tänkbara långsiktiga lösningar för dessa.Av sekretesskäl skiljer vi på fakturor och fakturaunderlag. Just nu undersöker vi möjligheten att via vår hemsida skapa åtkomst, genom inloggningsmöjlighet, till faktureringsunderlag. Vi hoppas på en snar lösning.

TIDSPLAN
Förändringarna genomförs successivt med början 2019 för att nå full effekt 2021.

UNDER NYTT TAK
Under 2019 kommer Hälsoforum i Växjö att flytta till nya lokaler på Norremarks industriområde, närmare bestämt till Hjortvägen 1. Vi kommer självklart att återkomma med information kring flytten och aktuell tidsplan men vill redan nu berätta om vår trevliga nyhet.

Varmt välkommen att höra av dig om frågor eller funderingar!

 

Växjö januari 2019 

Mikael Bonik                
vd                
070-308 83 08                                     

Daniella Karlsson
verksamhetschef, Hälsoforum
daniella.karlsson@halsoforum.se
0470-70 59 02